Пропускане към основното съдържание

КАУЗА/ЦЕЛИ

Сдружение „Родител-Дете“ е неправителствена организация с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Сдружението е основано в началото на Март месец 2019 и тепърва започва развитие на своята дейност. „Родител- Дете“ е основано от група млади професионалисти в различни сфери, като по-голяма част от основателите са обучени психолози, семейни консултанти и психотерапевти, които да подкрепят основните цели на сдружението.


Основни цели на Сдружението са:

  • Подпомагане на осъществяването на психологично консултиране на семейства, двойки и деца;
  • Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на семейства, двойки и деца;
  • Подпомагането за развитието на психологичната култура в България и отношението към психологичната помощ;
  • Развитие на психологични курсове, семинари, програми, тренинги и други подпомагащи развитието на семейства, двойки и деца.

 

През последните години опитът ни като специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност, както за отглеждането на здрави и щастливи деца, така и за ефективни и пълноценни личности.


Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

За постигането на своите цели Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:
– набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението
– осъществява консултативни срещи
– организира срещи, кампании, образователни курсове, семинари, лекции, конференции и други публични и образователни прояви;
– разработва информационни продукти и материали във връзка с
осъществяване на целите на сдружението;
– информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата
(всички видове медии);
– осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и
чужбина;


Коментари

Популярни публикации от този блог

5 вида семейства

Всички ние имаме нещо общо и то е ,че при каквито и да е обстоятелства – произлизаме от семейство. Независимо от културата, семейството винаги е било главна и основна тема, от която произлизат ценности, традиции и най-вече личността на всеки отделен човек. Интересното за думата „семейство/фамилия“ е, че идва от латински ( familia ), с която са обозначавали хора живеещи под един покрив, включително и по-специфично прислужниците и близките в една къща. В съвременния изказ, също можем да видим подобно използване – тъй като вече не можем да говорим, че едно семейство е задължително под формулата „майка+баща=дете“. Теорията определя 6 вида семейства, според състава им, които имат своите специфични характеристики и динамика: Нуклеарно семейство Това е така нареченото традиционно семейство, което включва жена, мъж (съпрузи или живеещи на семейни начала) и техните деца. Според социалните представи, това е идеалната среда за отглеждане на деца.  Позитивите  на това семейство са, че е м

Кампания СЕМЕЙСТВО- СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ

Сдружение Родител-Дете  стартира своята кампания  СЕМЕЙСТВО- СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ .  Кампанията е свързана със семейно консултиране и терапия на семейства и двойки. В рамките на кампанията:          Веднъж на две седмици – семейна сесия          Екип от семейни психотерапевти         60 минутни сесии         5 ваучера за безплатни терапевтични срещи  За кампанията: Консултациите се извършват от  семеен психотерапевт  под суперизия та на опитен семеен психотерапевт от Институтпо Фамилна Терапия България .     * Всички семейни терапевти са дипломирани, практикуващи психолози и семейни консултанти, които се усъвършенстват в спецификата на терапевтичната работата със семейства и двойки. Това е сравнително  нов  за България и особено за Варна ,   метод  на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява да се осъществят  важни промени  в семейните отношение. Благодарение  на получаването на  обратната връзка от екипа и супервизора , терапевтът и с
СЕМЕЙСТВОТО Е ПЪРВАТА СОЦИАЛНА ЕДИНИЦА, С КОЯТО ДЕТЕТО ОТ РАЖДАНЕТО СИ ИМА НАЙ-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН КОНТАКТ И В НЕЯ СЕ РАЗВИВАТ ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНОТО МУ ПОВЕДЕНИЕ, Т.Е. ПЪРВИТЕ ЕТАЛОНИ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ.