Пропускане към основното съдържание

КАМПАНИИ

Можете да подкрепите нашите кампании с дарение или спонсорство:

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125 – АЛИАНЦ БАНК


През последните години опитът ни като специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност, както за отглеждането на здрави и щастливи деца, така и за ефективни и пълноценни личности.

Във всички семейства, обаче се създават сложни ситуации и възникват проблеми, с които отделните членове на семейството, трудно могат да се справят. Понякога тези отношения дотолкова се усложняват, че вземат връх и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейството е жива система и като такава цялото е повече от съставните му части. С други думи, то не е равно на сумата от отделните му индивиди, всеки от които действа сам за себе си, а е нещо повече. Затова системният подход във фамилната терапия не разглежда детето като „проблем“, заради който семейството търси психологична подкрепа, а по-скоро като част от семейната система, в която е възникнала някаква трудност в поведенчески или емоционален план.

Кампанията е създадена с цел да бъдат подкрепени семейства, двойки и деца, които преживяват проблеми и трудности в контекста на семейните отношения. В рамките на кампанията ще се предоставят безплатни психологически консултации. Целта ни е да подкрепим тези семейства, които иначе не биха могли да си позволят посещения при психолог, но имат нужда от семейна терапия. Кампанията не е насочена към еднократни посещения при психолог, а към продължителна работа със семейството/двойката/децата. Семейните сесии ще бъдат водени от обучени семейни системни- консултанти във Варна, които ще осигурят психологическата помощ  и семейна терапия на семействата.

Сдружение „Родител-Дете“ се стреми да подпомага хората в развитие на умения в посока разбиране и уважение на семейството като система. Общите цели на терапията могат да вдъхнат промяна и да подобрят качеството на живот.

Някои от най-често срещаните проблеми за които се търси помощ са:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • Комуникация
 • Изневяра
 • Неразбирателство
 • Ревност
 • Сексуални проблеми
 • Pазвод/Раздяла
 • Физическа или вербална агресия
 • Девиантно поведение при деца
 • Проблеми с агресията
 • Отглеждане от един родител
 • Проблеми с училищна среда
  И др.

Фокус Група: Семейства, Двойки, Деца, Самотни родители

ПОДКРЕПЕТА КАМПАНИЯ:

Банкова сметка за дарения:

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125- АЛИАНЦ БАНК

Консултациите се извършват от семеен психолог, съвместно с екип (рефлексивен екип). Това е сравнително нов за България и особено за Варна метод на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява за по-кратък период, да се осъществят важни промени в семейната система. Благодарение на получаването на обратната връзка от екипа, терапевтът и семейството добиват много по-ясна и разширена представа, както за проблема, така и за неговото решение.

Важното при този тип терапевтиране са повечето гледни гледни точки и по-обхватното виждане на цялата семейна система и ситуация.

В рамките на кампанията:

 • Семейни сесии веднъж седмично,
 • Екип от семейни психолози
 • 60 минутни сесии

В рамките на кампанията ще се предоставят безплатни психологически консултации с рефлексивен екип. Работата с рефлексивен екип е една изключителна възможност за семейството да се ползва от опита на трима професионалисти, тренирани в подхода на Фамилната терапия.

По време на самата среща между семейния консултант и семейството, в същото помещение присъстват още двама семейни терапевти. Те наблюдават и слушат сесията, без да се намесват по никакъв начин, докато не бъдат поканени от водещия терапевт да се включат в сесията. Тяхното включване се изразява в кратък разговор между тях и терапевта, който семейството чува. По време на този разговор, рефлексивният екип опитва да даде метафора за семейството, нови гледни точки, нова посока за работа, нови идеи. След този разговор, семейството може да коментира чутото или да не му отдаде значение.

Някой от най-често срещаните проблеми за които се търси помощ са:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • Комуникация
 • Изневяра
 • Неразбирателство
 • Ревност
 • Сексуални проблеми
 • Pазвод/Раздяла
 • Физическа или вербална агресия
 • Девиантно поведение при деца
 • Проблеми с агресията
 • Отглеждане от един родител
 • Проблеми с училищна среда
 • И др.

Фокус Група: Семейства, Двойки, Деца, Самотни родители

ПОДКРЕПЕТА КАМПАНИЯ:

Банкова сметка за дарения:

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125- АЛИАНЦ БАНК

В семейната реалност на всяко едно семейство,в определен момент, се появява идеята за създаването на деца. Появата на нов член от семейството се отразява на всички, включени в семейната система, но най-вече на новите родители. При младите бъдещи родители, неизменно присъстват множество емоции, като една от тях е несигурността при грижата за един нов живот. От друга страна, бъдещи родители в по-зряла възраст са изправени пред това да интегрират тази толкова сериозна нова отговорност към вече изградените си животи.

Независимо от нагласите на родителите, неизбежно се появяват трудности и въпроси, за които не винаги могат да се попитат близки и приятели. Правилната информираност относно психологическите аспекти при отглеждането на едно дете е от изключителна важност. Адекватното ранно детско развитие е основа за пълноценното израстване на децата и понататъшното им формиране като личности.

Програмата има за цел да осигури подкрепа, информация и подготовка на бъдещи родители, относно психологическо развитие на децата им. Фокусът на програмата са бъдещи родители, които очакват дете/деца, такива, които наскоро са посрещнали нов член от семейството или двойки, които тепърва желаят деца.

Основните дейности, включени в програмната рамка са подготовката и изпълнението на групови обучения за родители покриващи теми, като родителските роли, етапи на детското развитие, детски кризи и адаптивен начин за справяне с тях. Важен фокус са ефективните родителски грижи за цялостното израстване на децата в способни и пълноценно-функциониращи възрастни. Обученията включват теоретична и практическа част и са структурирани да покриват всички етапи от развитието на детето.

Някои от основните теми в програмата са:

 • Родителски роли
 • Детски кризи и етапи на развитие
 • Семейната среда и отглеждане на дете
 • Разширеното семейство
 • Пренатални особености и ефекти върху бебето
 • Ранна интервенция
 • Ранно детско развитие
 • Особености при единствено дете и близнаци
 • Потребности при децата
 • Лъжите при децата
 • Детски страхове
 • Срамежливост, нервни разстройства
 • Агресия при децата
 • Детски страхове
 • И др.

Специалистите, отговарящи за изпълнението на програмата са членове на Сдружение „Родител-Дете“. Те са висококвалифицирани психолози, обучавани в методите на Фамилната терапия от Българският Институт по индивидуална, фамилна, семейна и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. Психолозите са сертифицирани да използват набор от психологически инструменти за ранно детско развитие, включително и DP-3 (Developmental Profile-3), една от най-успешните скали за оценка на цялостно детско развитие.

ПОДКРЕПЕТА КАМПАНИЯ:

Банкова сметка за дарения:

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125- АЛИАНЦ БАНККоментари

Популярни публикации от този блог

5 вида семейства

Всички ние имаме нещо общо и то е ,че при каквито и да е обстоятелства – произлизаме от семейство. Независимо от културата, семейството винаги е било главна и основна тема, от която произлизат ценности, традиции и най-вече личността на всеки отделен човек. Интересното за думата „семейство/фамилия“ е, че идва от латински ( familia ), с която са обозначавали хора живеещи под един покрив, включително и по-специфично прислужниците и близките в една къща. В съвременния изказ, също можем да видим подобно използване – тъй като вече не можем да говорим, че едно семейство е задължително под формулата „майка+баща=дете“. Теорията определя 6 вида семейства, според състава им, които имат своите специфични характеристики и динамика: Нуклеарно семейство Това е така нареченото традиционно семейство, което включва жена, мъж (съпрузи или живеещи на семейни начала) и техните деца. Според социалните представи, това е идеалната среда за отглеждане на деца.  Позитивите  на това семейство са, че е м
СЕМЕЙСТВОТО Е ПЪРВАТА СОЦИАЛНА ЕДИНИЦА, С КОЯТО ДЕТЕТО ОТ РАЖДАНЕТО СИ ИМА НАЙ-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН КОНТАКТ И В НЕЯ СЕ РАЗВИВАТ ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНОТО МУ ПОВЕДЕНИЕ, Т.Е. ПЪРВИТЕ ЕТАЛОНИ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ.

Кампания СЕМЕЙСТВО- СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ

Сдружение Родител-Дете  стартира своята кампания  СЕМЕЙСТВО- СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ .  Кампанията е свързана със семейно консултиране и терапия на семейства и двойки. В рамките на кампанията:          Веднъж на две седмици – семейна сесия          Екип от семейни психотерапевти         60 минутни сесии         5 ваучера за безплатни терапевтични срещи  За кампанията: Консултациите се извършват от  семеен психотерапевт  под суперизия та на опитен семеен психотерапевт от Институтпо Фамилна Терапия България .     * Всички семейни терапевти са дипломирани, практикуващи психолози и семейни консултанти, които се усъвършенстват в спецификата на терапевтичната работата със семейства и двойки. Това е сравнително  нов  за България и особено за Варна ,   метод  на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява да се осъществят  важни промени  в семейните отношение. Благодарение  на получаването на  обратната връзка от екипа и супервизора , терапевтът и с